Stabilizacja wibracyjna

Stabilizacja wibracyjna

 

Grupa Inżynierska Protech - stabilizacja wibracyjna, odprężanie wibracyjne, badanie nieniszczące, konsultacje

System

Nasza firma wdrożyła i stosuje hybrydowy system stabilizacji wibracyjnej typu SW06A opracowany i dostarczony przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa. Jest to innowacyjny system wielokrotnie nagradzany m.in.: Złotym Medalem Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020, czy Złotym Medalem na 118 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine 2019, 27.04. – 08.05.2019, Paryż.

Oferujemy konkurencyjne ceny oraz elastyczne, dostosowane do klienta terminy.

Stabilizacja wibracyjna - odprężanie wibracyjne

Stabilizacja wibracyjna zastępuje czasochłonne i energochłonne, a co za tym idzie obarczone dużym kosztem wyżarzanie odprężające konstrukcji spawanych i elementów odlewanych. Celem zabiegu wibracji jest eliminacja odkształceń zwłocznych, powodujących niedopuszczalne błędy kształtu, które narastają w długim czasie po obróbce mechanicznej.

Metoda polega na poddawaniu elementów maszyn czy konstrukcji drganiom o odpowiednich dla danego układu częstotliwościach. Wymuszając różne postaci drgań w całej objętości wibrowanego elementu, uzyskujemy stabilność wymiarową, zbliżoną do stabilności osiąganej naturalnym sezonowaniem lub wyżarzaniem odprężającym. Oszczędność kosztów sięga nawet do 70%.

Główne korzyści wynikające z zastosowania stabilizacji wibracyjnej:
– oszczędność energii (do 90%) oraz czasu (do 80%),
– umożliwia połączenie obróbki zgrubnej i półwykańczającej,
– brak konieczności transportu elementu czy konstrukcji – realizacja w dowolnym zakładzie wskazanym przez klienta,
– brak konieczności utrzymywania pieców, a po zabiegu nie występuje zgorzelina.

Optymalne korzyści z zastosowania tej metody w postaci stabilności wymiarowej uzyskuje się w przypadku konstrukcji maszynowych zarówno spawanych, jak i odlewanych, takich jak: korpusy i podstawy maszyn czy przekładni zębatych, podstawy zespołów napędowych, elementy ciężkich maszyn, ramy oraz belki nośne maszyn do obróbki skrawaniem, wieńce kół zębatych dużych i średnich mocy, korpusy silników elektrycznych i generatorów itp.