Badania nieniszczące dla firm

Stabilizacja wibracyjna maszyn

Konsulting i doradztwo

O firmie.

O nas

Grupa Inżynierska Protech to firma usługowo – konsultingowa działająca w obszarze spawalnictwa i badań nieniszczących.

Jesteśmy grupą inżynierów z ponad 20-letnim doświadczeniem w nadzorze spawalniczym w produkcji i montażu konstrukcji stalowych, rurociągów technologicznych i procesowych, urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz zbiorników magazynowych, itp.

Specjaliści w swoim zawodzie

Grupa Inżynierska Protech - stabilizacja wibracyjna, odprężanie wibracyjne, badanie nieniszczące, konsultacje
Ponad 20 lat doświadczenia

Oferta.

Badania nieniszczące

Grupa Inżynierska Protech - stabilizacja wibracyjna, odprężanie wibracyjne, badanie nieniszczące, konsultacje

Badania wizualne (VT)

Badania wizualne wykorzystywane są do analizy różnego typu konstrukcji spawanych.

Badania penetracyjne (PT)

Badania penetracyjne stosowane są do wykrycia nieciągłości spawalniczych m.in. na złączach spawanych.

Badania magnetyczno – proszkowe (MT)

Badania magnetyczno-proszkowe służą do kontroli jakości złącz spawanych, odlewów oraz odkuwek.

Badania ultradźwiękowe (UT)

Badania te są jedną z technik badać nieniszczących (objętościowych NDT). Precyzyjnie określają wielkość oraz miejsce wad.

Badania radiograficzne (RT)

Badania radiograficzne są badaniami objętościowymi, pozwalającymi wykrywać niezgodności wewnętrzne i podpowierzchniowe.

Ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT)

Za pomocą dłuższych fal ultradźwiękowych wykonywane są pomiary grubości obiektów (np. blachy).

ZOBACZ

Stabilizacja wibracyjna – odprężanie wibracyjne

Stabilizacja wibracyjna zastępuje czasochłonne i energochłonne, a co za tym idzie obarczone dużym kosztem wyżarzanie odprężające konstrukcji spawanych i elementów odlewanych. Celem zabiegu wibracji jest eliminacja odkształceń zwłocznych, powodujących niedopuszczalne błędy kształtu, które narastają w długim czasie po obróbce mechanicznej.

System

Nasza firma wdrożyła i stosuje wielokrotnie nagradzany, hybrydowy system stabilizacji wibracyjnej typu SW06A opracowany i dostarczony przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.


ZOBACZ

Stabilizacja wibracyjna

Grupa Inżynierska Protech - stabilizacja wibracyjna, odprężanie wibracyjne, badanie nieniszczące, konsultacje

Konsultacje

Grupa Inżynierska Protech - stabilizacja wibracyjna, odprężanie wibracyjne, badanie nieniszczące, konsultacje

Nadzór inwestorski oraz jakościowy nad realizacją projektu

– weryfikacja uprawnień firm podwykonawczych,
– weryfikacja umiejętności spawaczy oraz posiadanych kwalifikacji,

Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu kwalifikowanych technologii spawania oraz egzaminowania spawaczy

– analiza potrzeb i dobór odpowiedniej technologii spawania do zapotrzebowania,
– kompleksowe opracowanie wytycznych technologicznych,
– tutoring na etapie próbnego spawania wraz z wymaganymi badaniami NDT,

Wsparcie w przygotowaniu do certyfikacji wg norm PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 1090

– analiza struktury przedsiębiorstwa i nakreślenie wspólnie z klientem schematu organizacji w kontekście wymagań wdrażanego systemu,


ZOBACZ

Informacje.

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat: Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Kontakt.