Konsultacje

Konsultacje

 

Grupa Inżynierska Protech - stabilizacja wibracyjna, odprężanie wibracyjne, badanie nieniszczące, konsultacje

Nadzór inwestorski oraz jakościowy nad realizacją projektu

Nadzór obejmuje:
– weryfikację uprawnień firm podwykonawczych,
– weryfikacja umiejętności spawaczy oraz posiadanych kwalifikacji,
– inspekcje w zakładach podwykonawczych oraz na miejscu montażu,
– kontrole prac antykorozyjnych,
– wykonanie dokumentacji technologicznej oraz powykonawczej.

Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu kwalifikowanych technologii spawania oraz egzaminowania spawaczy

– analiza potrzeb i dobór odpowiedniej technologii spawania do zapotrzebowania,
– kompleksowe opracowanie wytycznych technologicznych,
– tutoring na etapie próbnego spawania wraz z wymaganymi badaniami NDT,
– opracowanie instrukcji WPS w odniesieniu do uzyskanego protokołu WPQR.

Wsparcie w przygotowaniu do certyfikacji wg norm PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 1090

– analiza struktury przedsiębiorstwa i nakreślenie wspólnie z klientem schematu organizacji w kontekście wymagań wdrażanego systemu,
– opracowanie dokumentacji ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji),
– pełne wsparcie na etapie wdrażania ZKP oraz certyfikacji do momentu pozytywnego jej zakończenia.