Badania nieniszczące

Badania nieniszczące

Grupa Inżynierska Protech - stabilizacja wibracyjna, odprężanie wibracyjne, badanie nieniszczące, konsultacje

Badania wizualne (VT)

Badania wizualne wykorzystywane są do analizy różnego typu konstrukcji spawanych. Ich zadaniem jest ocena powierzchni badanej, w tym m.in. złącza spawanego. Umożliwia to ocenę stanu powierzchni, jakości połączeń oraz kontrolę odchyleń kształtu.

Badania penetracyjne (PT)

Badania penetracyjne stosowane są do wykrycia nieciągłości spawalniczych m.in. na złączach spawanych. Metoda znalazła zastosowanie nie tylko w przypadku materiałów metalowych.

Badania magnetyczno – proszkowe (MT)

Badania magnetyczno-proszkowe służą do kontroli jakości złącz spawanych, odlewów oraz odkuwek. Umożliwiają znajdowanie wad do ok. 2 mm pod badaną powierzchnią.

Badania ultradźwiękowe (UT)

Badania te są jedną z technik badać nieniszczących (objętościowych NDT). Umożliwiają szybkie i bezpośrednie uzyskanie wyników badać. Pozwalają na badania grubych oraz długich elementów. Precyzyjnie określają wielkość oraz miejsce wad.

Badania radiograficzne (RT)

Za pomocą promieniowania X oraz Gamma, badania radiograficzne pozwalają na wykrycie w spoinach m.in.: pęknięć, przyklejeń, wtrąceń, pęcherzy gazowych, braki przetopów oraz inne niedopuszczalne niezgodności. Metoda RT pozwala również na określenie ich kształtu oraz wielkość. Wynikiem badań jest trwały obraz w postaci radiogramu.